Politica de confidenţialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Conform cerinţelor REGULAMENTULUI(UE) PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protecţia datelor), societatea noastră are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, prin completarea următoarelor câmpuri: nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail. Scopul colectării datelor este acela de a răspunde utilizatorilor cu privire la problemele puse de aceştia.
Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, refuzul dumneavoastră determină însă imposibilitatea derulării activităţilor pentru scopurile mai sus indicate. Durata stocării datelor cu caracter personal mai sus menţionate este pe perioada până la care utilizatorul va primi un răspuns.
Confidenţialitatea vizitatorilor site.ului dolceviziocaffe.ro este foarte importantă pentru noi și ne angajăm să o protejăm. Această politică explică ce facem cu informațiile dvs. personale. .Conștientizarea utilizării de către noi a cookie.urilor în conformitate cu termenii acestei politici atunci când vizitați site.ul dolceviziocaffe.rob ne permite să folosim cookie.uri de fiecare dată când vizitați site.ul dolceviziocaffe.ro

Cum colectăm datele dvs. personale
Următoarele tipuri de informații personale pot fi colectate, stocate și utilizate: informații despre vizitele și utilizarea acestui site web, inclusiv sursa de recomandare, durata vizitei, vizionările de pagină și căile de navigare ale site.ului dolceviziocaffe.ro ; informații pe care le introduceți atunci când vă înregistrați la site.ul dolceviziocaffe.ro, cum ar fi site.ul dvs., adresa de e-mail ; informațiile pe care le introduceți pentru a vă stabili abonamentul la e.mailuri și / sau newsletters ; informații care sunt generate în timpul utilizării site-ului nostru, inclusiv când, cât de des și în ce condiții îl utilizați ; informații referitoare la orice achiziție sau la serviciile pe care le utilizați prin intermediul site.ului dolceviziocaffe.ro, care includ numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail ; orice alte informații personale pe care ni le trimiteți.

Utilizarea informațiilor personale
Informațiile personale transmise prin intermediul site.ului dolceviziocaffe.ro vor fi utilizate în scopurile specificate în această politică sau pe paginile relevante ale site.ului dolceviziocaffe.ro. Putem folosi informațiile dvs. personale pentru următoarele: administrarea site.ului și a afacerii noastre ; personalizarea site.ului dolceviziocaffe.ro pentru dvs. Benefit from by means of more chilli. ; activați utilizarea de către dvs. a serviciilor disponibile pe site.ul dolceviziocaffe.ro ; trimiterea bunurilor achiziționate prin intermediul site.ului dolceviziocaffe.ro ; furnizarea de servicii achiziționate prin intermediul site.ului dolceviziocaffe.ro ; trimiterea notificărilor prin mail pe care le-ați solicitat în mod expres ; trimiterea newsletter.ului nostru de mail dacă v-ați înscris (puteți să vă dezabonați în orice moment) ; trimiterea comunicărilor de marketing referitoare la afacerea noastră sau la activitățile unor terțe părți despre care credem că ar putea fi de interes pentru dvs ; confruntarea cu reclamațiile făcute de dumneavoastră sau despre dvs. referitoare la site.ul dolceviziocaffe.ro ; păstrarea site.ului nostru în siguranță și prevenirea fraudei ; verificarea respectării termenilor și condițiilor care guvernează utilizarea site.ului dolceviziocaffe.ro ; alte utilizări.
Dacă trimiteți informații personale pentru publicare pe site.ul nostru, vom publica și vom folosi aceste informații în conformitate cu licența pe care ne-o acordați. Nu vom furniza, fără consimțământul vostru, informațiile dvs. personale oricărei terțe părți pentru marketingul lor direct sau cel al terților.

Dezvăluirea informațiilor personale
Putem divulga informațiile dvs. personale: în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege ; în legătură cu orice procedură juridică în curs; pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei);
Cu excepția prevederilor din această politică, nu vom furniza informațiile dvs. personale terților.

Transferuri internaționale de date
Informațiile pe care le colectăm pot fi stocate, prelucrate și transferate între oricare dintre țările în care ne desfășurăm activitatea pentru a ne permite să folosim informațiile în conformitate cu această politică. Informațiile personale pe care le publicați pe site.ul dolceviziocaffe pot fi disponibile, prin intermediul internetului, în întreaga lume. Nu putem împiedica utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a unor astfel de informații de către alții. Sunteți de acord în mod expres cu transferurile de informații personale descrise în această secțiune.

Păstrarea informațiilor personale
Această secțiune stabilește politicile și procedura de păstrare a datelor, care sunt destinate să asigure respectarea obligațiilor legale privind păstrarea și ștergerea informațiilor personale. Informațiile personale pe care le procesăm nu trebuie păstrate mai mult decât este necesar în acest scop.

Securitatea informațiilor dvs. personale
Vom lua măsuri de precauție tehnice și organizatorice rezonabile pentru a preveni pierderea, utilizarea greșită sau modificarea informațiilor dvs. personale. Vom stoca toate informațiile personale pe care le furnizați pe serverele noastre securizate (protejate prin parolă și firewall). Recunoașteți faptul că transmiterea de informații prin intermediul internetului este inerent nesigură și nu putem garanta securitatea datelor trimise prin internet.
Pentru orice alte detalii privind securitatea informaţiilor dvs. ne puteti contacta prin mail la : admin@dolceviziocaffe.ro

Modificări
Este posibil să actualizăm din când în când această politică publicând o nouă versiune pe site.ul dolceviziocaffe.ro. Ar trebui să verificați ocazional această pagină pentru a vă asigura că înțelegeți orice modificare a acestei politici. Vă putem notifica modificările aduse acestei polițe prin mail sau prin sistemul privat de mesagerie de pe site.ul dolceviziocaffe.ro

Drepturile tale
Ne puteți instrui să vă furnizăm orice informații personale pe care le deținem despre dvs. Furnizarea acestor informații va face obiectul următoarelor: ne puteți instrui în orice moment să nu procesăm informațiile dvs. personale în scopuri de marketing ; aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele dumneavoastră, iar dacă da, să vă oferim acces la aceste date precum şi informaţii despre cum sunt prelucrate; în practică, de obicei, veți fi de acord în mod expres în prealabil cu utilizarea de către dvs. a informațiilor dvs. personale în scopuri de marketing sau vă vom oferi posibilitatea de a renunța la utilizarea informațiilor dvs. personale în scopuri de marketing ; vă puteţi opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deserveşte un interes public ori un interes legitim al nostru; ne obligăm să corectăm fără întârzieri nejustificate, datele personale inexacte; aveţi dreptul să ne cereţi să vă ştergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situaţii: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, vă opuneţi prelucrării acestora, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale, colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale; de asemenea aveţi dreptul de a vă adresa justiţiei.

Site-uri terțe părți
Site-ul nostru include hyperlink.uri către site.uri ale unor terțe părți. Nu avem control și nu suntem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale unor terțe părți.

Actualizarea informațiilor
Spuneți-ne dacă informațiile personale pe care le deținem despre dvs. trebuie să fie corectate sau actualizate.

Cookie.urile
Site.ul dolceviziocaffe.ro utilizează module cookie. Un cookie este un fișier care conține un identificator (un șir de litere și numere) care este trimis de un server web către un browser web și este stocat de browser. Identificatorul este apoi trimis înapoi la server de fiecare dată când browserul solicită o pagină de la server. Cookie.urile pot fi cookie.uri persistente sau cookie.uri sesiune: un cookie persistent va fi stocat de un browser web și va rămâne valabil până la data setată, cu excepția cazului în care acesta este șters de către utilizator înainte de data expirării; un cookie de sesiune, pe de altă parte, va expira la sfârșitul sesiunii de utilizator, când browserul web este închis. Modulele cookie nu conțin de obicei informații care identifică personal un utilizator, dar informațiile personale pe care le stocăm despre dvs. pot fi legate de informațiile stocate și obținute prin cookie-uri. Folosim atat cookie.uri de sesiune cat şi persistente pe site.ul dolceviziocaffe.ro
Numele cookie.urilor pe care le folosim pe site.ul dolceviziocaffe.ro şi scopurile pentru care sunt utilizate sunt prezentate mai jos:
.folosim Google Analytics și Adwords pe site.ul nostru pentru a recunoaște un computer atunci când un utilizator vizitează site.ul dolceviziocaffe.ro
.cele mai multe browsere vă permit să refuzați şi/ sau să acceptați cookie.uri ;
.blocarea tuturor cookie.urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor site.uri web. Dacă blocați cookie.urile, nu veți putea utiliza toate funcțiile de pe site.ul dolceviziocaffe.ro
.puteți șterge modulele cookie deja stocate pe computer.